Uctění památky Mistra Jana Husa 2018

Jako každoročně uspořádal náš sbor na začátku července akci k uctění památky Mistra Jana Husa. Hlavním řečníkem byl teolog Mgr. Ondřej Kolář Th.D. Ve své přednášce hovořil o teologii, ideálech i politickém smýšlení Mistra Jana Husa. Po přednášce vystoupila hudební skupina Augenblick, která hraje a zpívá hebrejské a židovské písně. Vystoupení této skupiny bylo velmi emotivní. Možná k tomu přispělo i to, že zpěvákem této skupiny je Tomáš Molnár (farář ČCE z Trutnova), který na faře v Lysé nad Labem vyrůstal. Jeho tatínek Dalibor Molnár zde byl 36 let farářem. Akce byla ukončena na Husově náměstí, kde po krátkém proslovu Mgr. Lukáše Pešouta položil pan starosta spolu s představiteli sboru ČCE k bustě Jana Husa kytice. Účastníci si mohli během akce taktéž prohlédnout výstavu k 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické.