Kázání

Něco málo z našeho přemýšlení první poloviny roku 2020 nad mytologickým úvodem bible naleznete v následujícím odstavci:
Po příchodu faráře Lukáše Pešouta do Lysé nad Labem se druhá polovina roku 2018 nesla v duchu cesty Abrahamovy, cesty prvního věřícího člověka a všech jejích úskalí. Některá z kázání té doby naleznete zde:
V době pandemie COVIDu-19 přemýšlíme především o Ježíšově uzdravování v podání Markova evangelia. Věřte, že to rozhodně není jen o zázracích. Příběhy o lidském "uzdravení", prvních učednících a těžké Ježíšově pouti Izraelem naleznete pod následujícími odkazy: 
V průběhu roku 2019 jsme společně prošli celé Ježíšovo Kázání na hoře z Matoušova evangelia. Zde jsou střípky tohoto přemýšlení:
Další tematicky nezařazená kázání: