Aktuality

Aktuálně

  • Po vánočních kázáních na motivy Lukášova evangelia pokračujeme příběhem Mojžíšovým, kázání jsou rovněž k nahlédnutí.
  • V záložce zprávy přibyla statistika všech aktivit v roce 2023, kde najdete den po dni všechny události, na kterých jsme se aktivně podíleli. 

Další příležitosti a informace

  • Kalendář: Pro aktuální změny, ujištění, zda se aktivita koná a pod. vždy zkontrolujte pravidelně aktualizovaný kalendář aktivit FS ČCE Lysá nad Labem.
  • Vyučování ZKN pro děti se koná každou středu od 15.15, fara je otevřena od 15.00. Konec vždy na individuální dohodě, zpravidla v 17.00, kdy nejpozději je třeba děti vyzvedávat.
  • Plánované putování za křesťansky motivovanou tvorbou Františka Bílka, sochaře, malíře, hluboce věřícího člověka spolupracujícího s Juliem Zeyerem či Jakubem Demlem, se uskuteční po domluvě se zájemci, mezi něž mohou patřit i nově přihlášení. Navštívíme Bílkovu vilu v Praze či jeho ateliér v Chýnově.

Pomoc Ukrajincům: Výuka českého jazyka

  • Kurz pro začátečníky vedený Hanou Bláhovou pokračuje i v roce 2024 každé pondělí od 17.00. / Курси чеської мови для початківців по понеділках з 17:00 в євангельській парафії на nám. B. Hrozného 442/16, Lysá nad Labem, учитель PaedDr. Hana Bláhová, email: hana-blahova@seznam.cz