Dopisy seniorům v době nouzového stavu 2020

Reakce klientů Diakonie Střední Čechy na dopisy napsané jim členy našeho sboru.