2003

ČERVEN 2003

Magda a Jan Růžičkovi V kostele uzavřeli manželství a přijali jeho požehnání: Ing. Magda Zemancová z Benátek n.J. a Ing. Jan Růžička z Brandýsa n.L.; Lydie Férová z Lysé n.L. a Pavel Nagy zMarkéta a Jiří KožnaroviBrna; Markéta Krejčíková z Čelákovic a Ing. Jiří Kožnar z Čelákovic; Mgr. Tabita Vejnarová z Lysé n.L. a Mgr. Ivan Landa z Prahy • Na Svatodušní neděli byla pokřtěna Eliška Nodlová z Lysé n.L. • Poslední předprázdninové náboženství proběhlo v zábavném duchu na farní zahradě. • Na sbírku Jeronýmovy jednoty jsme vybrali 7 410 Kč. • Na sbírku solidarity s ekonomicky slabými sbory jsme vybrali 1 935 Kč. • Na sbírku na Diakonii jsme vybrali 2 900 Kč. • Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty udělilo našemu sboru dar ve výši 10 000 Kč na stavební činnost. • Dodavatelsky pokračovala oprava klempířských prvků střechy, štítů a říms kostela. • Převážně dodavatelsky pokračovala adaptace sborové kanceláře (elektroinstalační, zednické a instalatérské práce) • Byla odvezena stavební suť a přivezeny dvě fůry písku. • Odbor Kostnické jednoty uspořádal automobilový výlet po stopách české reformace do Velké Lhoty u Dačic.

 Tabita a Ivan Landovi

 

ČERVENEC 2003

> 6.7. se konalo ve vstupní dvoraně sborového areálu shromáždění u příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa. Účastnilo se ho přes sto osob. Přítomné oslovil poslanec Parlamentu ČR, Hynek Fajmon, hlavní přednášku měl děkan Evangelické teologické fakulty – UK, Pavel Filipi. V následném koncertu vystoupili písničkáři Vladimír Merta a Jana Lewitová. Na závěr shromáždění se přítomní přemístili na náměstí MJH, kde vyslechli Husův dopis z Kostnice a zástupci obou pořádajících složek – starosta města a farář sboru položili květiny k Husově bustě. Město podpořilo tuto akci částkou 5 000 Kč. • Na kazatelně v době dovolené vypomohl kurátor Bedřich Fér, emeritní farář Dalibor Molnár a studentka teologie Tabita Landová. Farář E.Vejnar kázal v Duchcově a Teplicích. • Proběhl týdenní tábor mládeže v Neratově, účastnilo se ho 27 osob. • Byly dokončeny dodavatelsky prováděné zednické a instalatérské práce v nově budované kanceláři. • Byla dokončena dodavatelsky prováděná kompletní výměna klempířských prvků na kostele. • Opravili jsme komíny na kostele • Zahájili jsme opravu východního štítu kostela. • Začala oprava oken školy (opálení starého laku, broušení, kytování, nátěry).

SRPEN 2003

> Proběhl týdenní dětský tábor v Křížlicích, kterého se účastnilo 26 osob. • Dokončili jsme opravu východního štítu kostela, pokračovali v adaptaci kanceláře a opravě oken školy. • Opravili jsme poruchy omítky na budově školy a instalovali nový rozvod ke stropním svítidlům kostela. • Od MěÚ jsme obdrželi příspěvek 5 000 Kč na Husovy oslavy a 10 000 Kč na opravu bleskosvodů na kostele.

Křižlice, co nás dnes večer čeká•

 

ZÁŘÍ 2003

> Začala vzdělavatelná shromáždění v týdnu (s výjimkou biblických hodin pro dospělé a cvičení zpěvu) • Vyexpedovali jsme 380 kusů sborového dopisu. • V rámci Dnů Evropského dědictví si prohlédlo areál sboru 40 osob. • Víkendového setkání v Zeddamu (partnerském sboru Reformované církve v Holandsku) se účastnilo 10 lidí. • Autobusovým zájezdem jsme navštívili Ladovo muzeum v Hrusicích, bohoslužby v Soběhrdech, zámek Jemniště a památník na Lipanech. • Setkání seniorátních čtyřicátníků, které se uskutečnilo v našem sboru, se účastnilo 20 osob. • Odborná firma provedla opravu bleskosvodů na kostele a škole, včetně revizních zpráv. • Pokračovaly drobné práce na adaptaci kanceláře a oprava vstupních dveří do fary. • Provedli jsme generální úklid školy a pověsili zde nové záclony. • Vykonali jsme celocírkevní sbírku na školy Evangelické akademie, která vynesla 1850 Kč.

ŘÍJEN 2003

 > Od 1. 10. nastoupil ve sboru na roční vikariát absolvent Evangelické teologické fakulty – UK, Mgr. Adam Balcar. • Koncert spirituálů a gospelsongů čtyřicetičlenného smíšeného pěveckého souboru, The Purple Chariots, z evangelického sboru z Freiburgu, si přišlo poslechnout asi sto osob. • Odpoledního setkání starší generace se účastnilo dvacet osob. • Sbírka na celocírkevní charitativní fond vynesla 2 934 Kč. • Místní sdružení Kostnické jednoty uskutečnilo shromáždění u příležitosti výročí 28. října. Hostem byl emeritní profesor Evangelické teologické fakulty – UK, Dr. Josef Smolík. Účastnilo se ho 50 osob. • Dokončili jsme generální opravu (truhlářskou, zámečnickou, lakýrnickou) vstupních dveří na faru. • V adaptovaní sborové kanceláře jsme pokračovali instalací okna a dveří. • Jednoduché okno na schodišti fary jsme nahradili zdvojeným. • Zahájili jsme rekonstrukci farního sklepa.

LISTOPAD 2003

> Od 1. 11. byl farář E. Vejnar pověřen administrací sboru na Mělníku. • Počátek světové reformace jsme si připomněli přes čtyři sta let starým kázáním z luterské Postilly Martina Philadelpha Zamrského. • Při setkání střední generace jsme se věnovali pojmu “laskavost”. • Přednášku doc. Dr. Evy Melmukové o důvodech a důsledcích bitvy na Bílé hoře vyslechlo padesát pět osob. • Tři členové staršovstva zastupovali náš sbor na konventu v Pečkách. • Ing. Dagmar Férová zde byla zvolena na šestileté období členkou seniorátního výboru do funkce náměstka seniorátního kurátora. • Bohoslužebným shromážděním jsme se v kostele rozloučili s Josefem Provazníkem z Lysé n.L., který zemřel ve věku 83 let. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila 1 920 Kč. • Sbírka na Domov odpočinku Evangelické diakonie v Libici n.C. jsme vybrali 2 484 Kč. • Dokončili jsme adaptaci kanceláře a farního sklepa (fotky níže). • Na internetových stránkách sboru jsme zaznamenali za čtyři roky jejich existence 2 400 unikátních přístupů.

 PROSINEC 2003

> Na hřbitově ve Kšelích jsme se rozloučili s Růženou Novákovou ze Kšel. Zemřela ve věku 71 let. • Na počátku měsíce jsme vyexpedovali členům sboru 380 vánočních dopisů. V Lysé n.L. a v Čelákovicích jsme tak učinili osobní roznáškou, v ostatních obcích prostřednictvím pošty. • V Milovicích jsme roznesli do nově obydlených bytů 200 informačních listů. Součástí každého z nich byla pohlednice našeho sborového areálu. • Farář E. Vejnar se v Lipsku (SRN) účastnil čtyřdenního semináře na téma “Církev v diaspoře”. • V rámci bohoslužeb na čtvrtou adventní neděli vystoupily se svými písněmi a básněmi děti. Na závěr shromáždění obdržely od sboru knížku a balíček s dobrotami. • Účast při bohoslužbách na první svátek vánoční byla v Lysé 117 osob, v Čelákovicích 16 osob a v Milovicích 4 osoby. Souhrnná sbírka z těchto tří míst, určená na podporu studentů teologie, činila 6 715 Kč. • Setkání střední generace, při němž jsme hovořili o pojmu ”Bůh”, se účastnilo 19 osob. • Místní odbor Kostnické jednoty uspořádal přednášku MUDr. Z. Susy o jeho cestě Francií a Španělskem. Navštívilo ji 38 lidí.

 

Emanuel Vejnar