POZVÁNÍ  DO SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY

 
KONTAKT


  • Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 442, tel. 325 551 024

 
ZVEME VÁS k Vánočním bohoslužbám

3. 12. v 9.00 hod. 1.adventní neděle bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
10.12. v 9. 00 hod. 2.adventní neděle bohoslužby
           ve 14.00 hod. bohoslužby v Čelákovicích, Vašátkova ul. č.p. 288
17.12. v 9.00 hod. 3.adventní neděle, dětská vánoční slavnost
24.12. v 9.00 hod. 4.adventní neděle, Štědrý den, bohoslužby
25.12. v 9.00 hod. Boží hod vánoční, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
           ve 14.00 hod. bohoslužby v Čelákovicích s vysluhováním večeře Páně
31.12. v 9.00 hod. bohoslužby s vysluhováním večeře Páně


 
Pravidelná shromáždění

středa  10,00 bohoslužby (Lysá - domov důchodců; sudý týden - mimo prázdnin)
             15,15 náboženská výchova (ZŠ B. Hrozného - mimo prázdnin)
             18,00 biblická hodina (fara - od října do Velikonoc)
pátek   15,00 (první v měsíci) maminky s dětmi
             17,30 schůzka mládeže ("škola" - mimo prázdnin)
             19,00 schůzka třicátníků (presbyterna - jednou za dva měsíce, dle dohody)
             19,00 schůzka šedesátníků (presbyterna - jednou za dva měsíce, dle dohody)

neděle   9,00 bohoslužby (Lysá - kostel; pro děti "nedělní škola")
             14,00 bohoslužby (Čelákovice - Vašátkova ul. - 2. a 4. v měsíci - mimo prázdnin)

Interiér kostela

Pastorační péče - různé

Nabízíme:
● Rozhovory se zájemci o křest.
● Rozhovory se zájemci o uzavření církevního sňatku.
● Pohřební rozloučení.
● Společenské zázemí pro ty, kteří se cítí sami.
● Možnost seberealizace pro ty, kteří chtějí být platní.
● Možnost domluvit si prohlídku sborového areálu.

modlitebna - sál


 Presbyterna

 Farní sklep

 


Zpět na úvod | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá