OHLASY  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


RESTITUCE

Nevím, jestli těch padesát devět miliard vyplacených na hotovosti a sedmdesát pět miliard vrácených v nemovitostech, které má státní kasa uhradit za vyvlastněný církevní majetek, odpovídá realitě. Většina lidí se domnívá, že nikoli. Rozsah plánované restituce v nich proto vyvolává vůči církvím averzi. Vůči všem. Táhnou totiž v tomto ohledu všechny za jeden provaz, jakkoli je spletený tou největší z nich. Vzhledem k tomu, že stát chtěl mít pro restituční jednání jediného partnera, neměly a nemají ty početně malé ani jinou možnost. Pokud by se do navrženého projektu nezapojily či z něho couvly, připravily by se o možnost nápravy utrpěných křivd a nejspíš by se dočkaly obvinění z neekumenického jednání. Proto šik zůstává jednotný. A zřejmě zůstane až do konce: Po restituci jim totiž na základě uzavřené dohody Římskokatolická církev přesměruje 20% z vyplacené částky. Podle kardinála Duky jako „odškodnění za nespravedlnosti, k nímž došlo v historii.“


Emanuel Vejnar

Zpět do ohlasů | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá