OHLASY  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


KDO NÁM ODVALÍ KÁMEN?

Takto se ptají podle Markova podání tři ženy, které jdou brzy ráno prvního dne po sobotě k Ježíšovu hrobu. Evangelista je identifikuje jako Marii z Magdaly, Marii matku Jakubovu a Salome. Statečné a obětavé ženy. Ježíšovi učedníci zůstali doma. Dozvídáme se o nich, že po smrti svého Mistra truchlili a plakali. Ale ženy chtějí dát najevo víc než zármutek. Rozhodly se vyvážit pohanu Ježíšova ukřižování, které ho postavilo do role zločince tím, že ho pomažou vonnými mastmi jako krále. Jejich plán však má jednu velkou slabinu. Nevědí, kdo jim odvalí kámen od vchodu do hrobu.

Toto je i naše otázka: Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ne, nezapomněli jsme, že v něm Ježíš není. Ani to, že podle andělského poučení nemáme hledat živého mezi mrtvými. Myslíme totiž na kámen, který bude jednou uzavírat vchod našeho hrobu. Najde se někdo, kdo ho dokáže odvalit a otevřít tak před námi cestu ze smrti do života? Vyjdeme ze svého hrobu nebo zůstaneme navždy uvězněni v jeho temnotě? Nikdy si nejspíš nebudeme jisti definitivní odpovědí. Pokud však ten kámen někdo odvalí, učiní tak tentýž, který odvalil kámen od vchodu do Ježíšova hrobu.

Když přišly Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome ke hrobu, nalezly kámen odvalený. Evangelista v té souvislosti poznamenává, že byl velmi veliký. Větší, než aby na něj stačila křehká ženská síla. Větší, než aby jím dokázali pohnout Ježíšovi učedníci. Ale menší, než aby ho nedokázal odvalit Bůh. To dává tušit, kdo odvaluje náhrobní kameny a otevírá tak cestu k životu. Je to Otec toho, který vstal z hrobu jako první z celého stvoření. Ten, který kdysi na počátku učinil všechno dobré. Mládenec v bílém rouchu, který ženám sděluje, že Ježíš není v hrobě, je jeho poslem.

Tato radostná zpráva není určena pouze oněm třem. Je adresována všem, kteří jsou událostmi Velkého pátku zaskočeni a ptají se: Jak se mohlo něco takového stát? Jak mohlo být „svaté“ tak potupeno? Mládenec nic nevysvětluje. On nám sděluje něco nesrovnatelně důležitějšího. To, že Bůh tuto hrůzu vetuje a co jsme my lidé pokazili, napravuje: Ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen! A tato perspektiva se teď otevírá před každým, kdo se snaží Ježíši svými projevy podobat. Ani on nezůstane uvězněn v temnotě hrobu. Bůh odvalí kámen od jeho vchodu a smrt bude pohlcena životem.

Emanuel Vejnar

Zpět do ohlasů | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá