OHLASY  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


Inspirující a příjemný

Do těchto dvou slov by se dal shrnout dojem, který si s sebou odnášeli účastníci shromáždění uspořádaného v Lysé nad Labem u příležitosti 596. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Připravilo ho Město spolu s místním sborem Českobratrské církve evangelické. Oproti předchozím letům změnili pořadatelé dispozici a situovali pódium s řečnickým pultem na mírnou vyvýšeninu proti vstupní bráně do areálu. Dali tak prostoru hloubku a otevřeli před přítomnými výhled na budovu kostela.

V úvodním vstupu pozdravil shromáždění starosta Jiří Havelka. Vedle přiznání se k Janu Husovi ocenil stav areálu a poděkoval všem, kteří o něj pečují. Vytvořili tak podle něj v centru města z rozsáhlé kulturní památky příjemnou, harmonicky ztvárněnou klidovou zónu. (Možná i tato skutečnost přispěla k rozhodnutí, že ústřední cesta právě revitalizovaného náměstí Bedřicha Hrozného bude mířit k evangelickému kostelu.) Město je podle starosty nadále připraveno tuto aktivitu místního sboru podporovat.

Hlavní projev pronesl asistent Filozofické fakulty University Karlovy Jan Dobeš Ph.D. Po připomenutí základních historických faktů se věnoval některým klíčovým momentům Husovy pře. Upozornil například na odlišný přístup Husových koncilních soudců, kteří kauzu posuzovali „legalisticky“, zatímco Hus na ni hleděl pod zorným úhlem „vyšší spravedlnosti“, o kterou máme podle Ježíše usilovat. Tato spravedlnost nespočívá pouze v naplnění litery zákona, ale rozhodující je pro ni „duch“, jehož tíhnutí se tato litera pokouší vyjádřit.

Slavnostní atmosféru umocnil koncert skupiny Oboroh. Pamětníci si připomenuli staré pecky, jako „Hospodine, pomoz“. V repertoáru se však objevily i skladby zcela nové. Některé z přednesených písní jako by byly Husovi šity na tělo. Třeba žalm 22. V této fázi získalo shromáždění vysloveně idylickou podobu. Někteří se vystavovali slunečním paprskům zapadajícího slunce, jiní se provalovali po čerstvě posekaném trávníku, děti dováděly na hrací věži a ctihodní kmetové slastně klimbali ve stínu pod ořechem.

Tečku za shromážděním učinili pan starosta, farář a přednášející, kteří položili po posledním potlesku na Husově náměstí kytici u paty Husovy busty. Účastníků se sešlo něco přes sto. Vedle místních, kterých byla většina, přijeli lidé z Čelákovic, Brandýsa a Kolína. Stejně jako v předchozích letech se nám ani letos nepodařilo zvrátit mediální ignoranci tohoto státního svátku. Žádný z deníků (a informovali jsme všechny), zprávu o shromáždění nezveřejnil. To určitě vyvolává nejednu otázku.

Emanuel Vejnar


Zpět do ohlasů | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá