OHLASY  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


Promluva k zahájení adventu
v Čelákovicích (1.12. 2012) a Sojovicích (2.12. 2012)

Dobrý večer dámy a pánové, dobrý večer děti. Nám lidem se snadno stane, že něco stále slavíme a přitom časem zapomeneme, kvůli čemu to vlastně děláme. Zbude nám jenom přiťukávání a možná nějaké fráze, které si navzájem říkáme. A tak jestli se jedná o Vánoce, Velikonoce nebo Silvestra, všechno nám nakonec vyjde nastejno. Pan starosta mě mezi Vás pozval proto, abychom se tomuto procesu vyprazdňování alespoň trochu vzepřeli a připomněli si, co advent vlastně znamená.

Slovo „advent“ pochází z latiny. Vlastně jsou to slova dvě. Předpona „ad“ znamená „k“ a sloveso „veniere“ znamená „přijít“. „Ad-veniere“ znamená „přijít k někomu“. Advent je tedy dobou, která nás chce soustředit k přicházení. Automaticky nás asi napadne, že k přicházení toho miminka, které se narodilo v Betlémě. Ono je to ovšem poněkud složitější. Izrael nevyhlížel narození miminka, ale příchod Mesiáše. Toho, kdo lidem zvedne hlavu a vrátí jim opět chuť do života. Platí přitom samozřejmě, že tento Mesiáš přišel na svět v osobě betlémského miminka.

Náš křesťanský advent je takovou čtyřtýdenní zkratkou izraelského očekávání Mesiáše. Nám se dnes většinou toto období scvrklo na nakupování dárků, zdobení ulic, osvětlování domů, případně na nějakou kulturu. V minulosti však měl advent především duchovní náboj: V kostelech se četly texty zaslibující příchod Mesiáše. Zpívaly se písničky vyjadřující touhu po Bím spásném zásahu do tohoto světa. A lidé, místo aby koukali na seriály, s vděčností mysleli na to, co kvalitativně nového s Ježíšem vstoupilo do jejich životů.

Advent nás chce nasměrovat k tomu, co k nám přichází shůry. Dává nám najevo, že život, jak jej prožíváme, není konečnou podobou našeho bytí. Ještě se máme na co těšit! Tohle okamžitě oslovuje zejména nás starší, kteří tušíme, že už máme většinu anebo dokonce všechno to hezké za sebou. Ale zvedne to náladu každému, kdo si zvědomuje, že svět pomíjí a my pomíjíme spolu s ním. Advent je časem radosti, protože v něm k nám radost přichází. I naše životy jednou pominou. Mesiáš, který k nám přišel a jehož jsme v jeho bezbrannosti jako dítě přijali, nás však nenechá padnout.

Emanuel Vejnar

Zpět do ohlasů | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá