OHLASY  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


1613

(Úvodník sborového dopisu 9/2013)

Ten letopočet nám nejspíš na první pohled nic neříká. Odečteme-li jej od toho stávajícího, vyjde nám ovšem pěkně kulatá čtyřstovka. Takže výročí je to opravdu hodné zastavení. Měl by si je připomenout každý kulturní občan, obzvláště ovšem my, evangelíci. Nebudu Vás už déle napínat. Roku 1613 vyšla kompletní Bible kralická. V závěru 16. století byla vydávána postupně a to v šesti svazcích. Říká se jí proto Šestidílka. Na počátku století 17. ji tiskaři z Jednoty bratrské dokázali miniaturizovat do jediné knihy.

Kralický překlad Bible byl pořízen z původních jazyků, tedy z hebrejštiny (Starý zákon) a z řečtiny (Nový zákon). Tento návrat „k pramenům“souzněl s duchem renesanční doby. Byl však i výrazem emancipace od římskokatolické církve. Ta za normativní biblické překlady do národních jazyků pokládala pouze ty, které byly pořízeny ze starého latinského překladu zvaného Vulgáta. Bratrská tiskárna působila po většinu své existence v ilegalitě. Rok 1613 se však řadí k jedenácti, v nichž se její pracovníci mohli ke svým tiskům hlásit.

Přínos Kralické bible k obecné kultuře se týká na prvém místě jazyka. Český národ v ní dostal do vínku obsáhlý a v protestantském prostředí stále živý slovník, který pomohl uchovat češtinu v období germanizace. Ani koniášovské pálení tomu nezabránilo. „Kraličky“, které shořely na hranicích byly alespoň zčásti neustále nahrazovány těmi, které k nám byly v době rekatolizace pašovány ze zahraničí. I v našem sborovém archivu je jedna taková. Pochází z roku 1722 a vzhledem k tvaru se jí říká „špalíček“.

Ve dnech 13. – 15. září pořádá naše církev spolu s dalšími uskupeními v Kralicích nad Oslavou slavnost připomínající toto kulaté výročí. Česká televize připravila k jubileu hodinový hraný dokument „Pod ochranou Žerotínů“. Největším zadostiučiněním pro kralické překladatele a tiskaře by ovšem bylo, kdybychom si udělali chvíli čas a alespoň pár kapitol si z Kralické přečetli. Ve sboru si její čtyřsetleté výročí připomeneme tím, že v neděli 8. září zaznějí při bohoslužbách všechny biblické texty v kralickém znění.

Emanuel Vejnar


Zpět do ohlasů | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá